Kam bych já osobně pravidelně chodil na masáže?

Jen tam, kde mi odkážou  vypracovat  krátkodobý a dlouhodobý harmonogram, to znamená postup a dílčí výsledky, které bych pak viděl. Tohle všechno se musí prodiskutovávat.

Proto nabízím v centru Prahy konzultace  – zdarma.

Vyžaduje to zájem i ze strany zákazníků. Tak připravení zákazníci nebývají. Neví, co se dá od masáží očekávat obecně. 

Takže jim musím vysvětlovat, co všechno se musí udělat, co musíme společně, a co musí a nesmí oni sami. Samozřejmě, že to není vždy jednoduché a zákazník , který si původně myslel , že si jen tak přijde ke mně na anonymní, tuctovou masáž je najednou překvapen, že se vůbec může jednat o tak důslednou spolupráci.

6.7.2015 E. Reiter