Kurz výměny energie jin jang podle východní energetiky na Praze 2

První konzultace je v ceně podle aktuálního ceníku.

Pro tradiční čínskou medicínu ,kde jsou masáže jedním z pilířů, platí taková zvláštnost, kterou v jakémkoliv současném moderním oboru můžete jen hledat. Její pravdy, jakkoliv staré, třeba tisíce let, platí dnes úplně stejně. Je velmi pravděpodobné a pro kvalitní život nevyhnutelné, že co dříve ovládalo a provádělo jen málo lidí, tak o to se v budoucnu bude pokoušet a bude umět stále více lidí, už jen díky stále snazšímu rozšiřování informací a stále klesající snahy něco cenzurovat a odmítat. Jenže to může trvat 50, 100 let. Osobně na to nemíním jen čekat.

„Kdo se dnes učí fyzicky-energetické techniky z dávné minulosti, kterým moderního prostředí, které klade značný odpor, tak začnou předbíhat vývoj lidstva, který je jinak dost těžkopádný a vůči jednotlivcům je nenápadně bezohledný a to i v současné době svobody, konzumní až marnivosti, údajně informační revoluce a rozmachu techniky i s těmi „chytrými“ telefony… Chcete vážně komunikovat hlavně přes wifi a docela nezúčastněným stylem, tedy mrtvolným stylem zombie?“

Chcete stále vyhledávat nové zážitky, které jsou zprostředkované někým, nebo chcete dát svým zážitkům svůj pevný základ a  živou náplň?

Stále jen doufáte, že někdy najdete dokonalého partnera? Proč je partner, tak důležitý? Předpokládejme, že s ním trávíte hodně času, tak už jen proto. Pokud tento čas s ním naplníte vhodnou činností v souladu s energiemi, jak zde prezentuji, tak váš  život bude konstruktivní a uspokojivý po všech stránkách. Ze zkušeností vím, že „moderní“ partnerské problémy nelze vůbec vyřešit moderními způsoby, protože žádné skutečné řešení psychologické, ani  jiné v rámci systému, které je způsobil, existovat ani nemůže. Pokud máte již také dost z těch různých chytrých návodů jak řešit krize vlastní i partnera, tak mi možná budete rozumět, když tvrdím, že bez znalostí tělesných technik a energie, nejde vyzrát nad krizovostí současného života. Člověk je sociální člověk, takže vhodný partner je proto nutný a pak je snazší se zaměřit i na opravdový osobní rozvoj, který zmíním až na konec. Ženy jsou zaměřeny na udržení rodiny pohromadě, jenže v různých částech cvěta k tomu používají různě zaběhnutý systém, který v každém případě tu rodinu dost poškozuje, nemusím jmenovat žádný výčet, s trochou sebekritičnosti každé něco napadne. Každý by měl vědět jak bude zacházet se svým tělem za 5, 10, 30 …. let, pokud to neví, tak nemůže vědět ani jak má zacházet s tělem svého partnera. To všechno je možné se naučit jen mimo zaběhnutý systém a mimo moderní metody, protože ať se na mě nikdo nezlobí, ale s těma pařátama, ve které se postupně proměňují prsty na rukách, z toho neustálého klikání a ťukání, to nepůjde a musí se z nich systematicky udělat opět ruce, které něco umí.


Náplň kurzu energetické výměny jin/jang

Jedná se o značnou nadstavbu na Čínskou masáž a poradenství . Patří to k těm nejvyšším možným technikám jakými se momentálně zabývám. Jsou proto určitě nezbytně nutné  předpoklady, které však nejsou statické. Znamená to, že cokoliv uvedu jako podmínku, tak nemusí být druhou stranou pochopeno správně a nemusí to ani platit pro každého. Pokud bych zde napsal, že podmínkou je nejen naprosté zdraví, ale překypující zdraví s obrovskými přebytky energie, tak vím, že pocity energetických nadbytků, i když reálně prožívané, nemusí naší spolupráci prospět a naopak někdo s pocity bez energie, může být až paradoxně nejvhodnější pro začátek této spolupráce. Musí se jednat o stabilní osobnost, která zrovna neřeší deset megadramat svého života a má značnou svobodu a možnosti v manévrování ve svém životě po všech stránkách.  Zde obzvlášť platí, že poctivá snaha je odměněna, více než skvělými výsledky a současně, že každý má v životě jen určitá okna, kdy je tato spolupráce snadná a jindy je vyloučená.

Pro mě není problém takřka na komkoliv vyvolat silné zážitky na těle, ale současné zákaznice na ně nejsou připravené, chtějí všechno řídit samy a po svém, mají konkrétní představy o tom jak se má zacházet s jejich energií, vykazuje to však v jejich životech značné chyby.  Takové běžné, kterých je všude plno. Nespokojenost, potíže, nemoci, které nejsou nemocí, ale jen fyzickým projevem vnitřní rozpolcenosti, která je skrytá až do doby, než se o ní začne mluvit a projeví se prudkým afektem. S takovými skrytými potížemi při této spolupráci nelze ztrácet příliš času. Je to obecně známé, že běžně dělají ženy experimenty se svou energií a snaží se s ní muže ovládat, nebo si testují, co umí a co to dělá a přemýšlí, jak s takovým „darem“ naložit. Určitě to mnozí znají a je to tedy taková známá/neznámá energie. Všichni snad mají zkušenosti, že se po tom dost blázní, pokud všechno běží spíše konstruktivně, tak to patří právě k těm nejlepším okamžikům života silné lásky z dob zamilovanosti. Tyto děje považuji za nezbytné se naučit zvládat, protože jsou běžnou součástí mezilidských vztahů z energetického hlediska, jak na pracovištích, tak v osobním životě a v partnerském životě, zejména na začátku. Pokud jde o běžné energie a obzvlášť v partnerském životě je to dokonce to nejzajímavější, tak tím spíš stojí za to se to naučit zvládat. Takže otevřenost ke známému/neznámému a experimentální přístup od zákaznic je dalším nezbytným předpokladem a zároveň kamenem úrazu, to říkám rovnou.

Dá se předpokládat, že potenciální zájemkyně bude lákat hlavně zvědavost. To přesně vystihuje komplikovanost dnešní doby. Z počátku mám proto pro každého pochopení. Stabilní osobnosti ovšem obvykle nevykazují přílišnou zvědavost, mají zájem uzavřený do systému a neví, že jsou v něm, co je mimo něj, na to necítí potřebu. Nemají žádné problémy, tak proč by se angažovaly v neznámé věci? To je bohužel největší problém dneška. S touto nabídkou předbíhám dobu, ideálních zájemců je málo. Všichni chtějí zkoušet energie spíš v reálu, i když je tam minimální prostor pro řetězení úspěšných pokusů do nějakého úspěšného uceleného systému. Z mého hlediska drobné a často pochybné energetické úspěchy v reálu sklouzávají rychle do vážnějšího vztahu, který poskytuje přeci zajímavější věci ke konzumu, než se pořád něco učit. Snaha o malé a jisté pokroky ve zvládání energie, není v módě, každý chce raději stabilní a jistý vztah, jenže pro tu samou stabilitu a neznalost usne v lepším případě na energeticky mrtvém bodě. V horším případě se opět zjistí, že jde o těžce neideálního partnera, opět. Běžně se tedy řetězí špatné zkušenosti V módě je tedy střídání vztahů a sběr pomalých zkušeností, které jsou tak pomalé, že vlastně žádné a sází se na natrefení na toho pravého životního partnera. Je to zdlouhavá cesta opakování chyb z předchozích vztahů a nepoučitelnost a nakonec cesta kolísavých nadějí a rezignací. Co nevyřeší žena před partnerským vztahem, tím bude tento vztah bude zatěžován a očekávat že ji v tom pomůže partner, tak to je málo pravděpodobné, protože ten má svých problémů dost, ve kterých se rovněž nevyzná a rovněž jen doufá, že mu s nimi pomůže jeho budoucí, dokonce vysněná, partnerka. Ta naivita a okouzlení partnerem z počátku, v kombinaci značným sebevědomím a přitom neznalostí, je tak běžná, že se to mylně považuje za normální součást tzv. slepé lásky. Slepou lásku považuji za luxus, který přináší jedno klamání za druhým. Kdo opravdu umí zacházet s tělem partnera, tak to bude umět i zítra i za 10, 30 let a kde že je pak ta slepota? Partner nebude ani doufat, že totéž najde u jiné ženy.

Nezbývá, než vyzývat uvedené stabilní osobnosti a aspoň dostatečně zvědavé  natolik, aby projevili pro začátek zájem k diskuzi na toto téma. Spojte se s profesionály. Při první objednávce uveďte, že se jedná o kurz a první návštěvu.

Ovládání energie krok za krokem, žádná Tantra

V tomto kurzu jde o vyhnutí se jakékoliv konfrontační linie, jak nejvíc to jen jde, na rozdíl od jiných metod, kde jsou záměrně vyvolávané. Existuje více druhů metod, kde se naopak snaží dostat na povrch příčiny negativních pocitů v životě, které pak vytváří v životě překážky k úspěchu. Jde o různé koučinky a konkrétně RUŠ a různé psychologické metody. Nic takového nepoužívám.  Přestože je to tak senzační, nejde mi o vyvolávání jakýchkoliv senzací pro nic zanic. Nejedná se o Tantrickou masáž, ta není pro západní lidi vhodná. Jde o kurz kde se naučíte ovládat tělo a tím i jeho emoční a energetické nejprudší poryvy a hlavně do daleké budoucnosti a to i v párovém soužití. Mám zkušenosti, že pokud je to možné, tak nejlepší je nenadálé negativní pocity odbourat v průběhu minut masáží různých částí těla. Lze tak překonat všechny akutní potíže vyvolané z neopodstatněných příčin a spíše z psychiky, jako různé mdloby, fóbie, závratě, záchvaty, dokonce mám zkušenost s opakovaným uklidněním do 30s akutního astmatického záchvatu, prudkých náhlých bolestí apod.

Kurz začíná z části pohovory a platba se neprovádí naráz. Návštěva je na hodinu, případně může být přetažena, nemusí se tedy dodržet striktně.

Nejprve se naučíme tuto známou/neznámou energii vnímat a postupně navyšovat její velikost.Poradenství na základě čínské energetické masáže

Poradenství podle TČM v Praze

Po nějaké době praxe se můžete rozhodnout čemu se budete věnovat více, třeba se chopíte samotných principů Čínské masáže a Taoismu. Budete mít možnost bezpečně vnímat a otvírat dráhy a body a pak dál snad i čakry. Já osobně se přikláním k řízenému nabývání schopností a to znamená vědomému zvedání síly kundalíni, ale to jen tak pro zajímavost. Neuvědomělé a spontánní nabývání dovedností a schopností nedoporučuji. Vědomé zvedání hadí síly je předběhnutí vlastního vývoje i vývoje lidstva, které by vás ve společnosti rádo stále znovu vidělo na podřadných místech.

Naučíte se postupně převzít osud do svých rukou, to znamená, že převezmete za svůj život zodpovědnost a budete jej řídit tak, jak by to jinak nebylo vůbec možné. Je to dlouhodobá práce, o kterou je vhodné doplnit moderní život a plně tak rozvinout svůj tvůrčí potenciál, tedy genetický potenciál. Tyto další možné perspektivy považuji za nutné zmínit. Proto také Čínská masáž před tisíci lety vznikla.

Odkazy k tématu:

Přednáška o masážích na Praze 10 – Jih

Pohled na sex staré Číny je blízký pohledu na masáže

Jak najít partnera

Taoismus je základem pro masáže

Jak vylepšit partnerský a konkrétněji milenecký život