Podmínky užívání

srp, 9 2023

Úvodní ustanovení

Představujeme zásady a podmínky, za kterých nabízíme informační služby na webu Masážní Studio Praha. Tyto podmínky určují pravidla pro používání naší webové stránky masaze-praha-mstudio.cz a jsou závazné pro všechny uživatele a návštěvníky. Informace zde uvedené se pravidelně aktualizují a mají informační charakter. Majitelem a provozovatelem webu je Jakub Voříšek se sídlem Pátá 627/10, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, Česká republika. Naše služby se řídí platnou legislativou České republiky. Užíváním služeb webu vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami.

Práva a povinnosti provozovatele

Jako provozovatel webu masaze-praha-mstudio.cz se zavazujeme poskytovat pravdivé a aktuální informace o masážních salónech v Praze. Závazkem je také ochrana osobních údajů uživatelů podle zákonů o ochraně osobních údajů. Provozovatel má právo kdykoli aktualizovat, měnit či odstraňovat obsah webu bez předchozího upozornění. Provozovatel neodpovídá za případné škody vzniklé v důsledku používání webu nebo informací na něm poskytovaných.

Práva a povinnosti uživatele

Uživatel je povinen užívat web masaze-praha-mstudio.cz v souladu s právními předpisy a těmito podmínkami užívání. Uživatel zde může hledat informace a využívat služby webu za účelem osobní potřeby nebo pro informační účely. Jakákoliv komerční neautorizovaná činnost je zakázána. Uživatelé se zavazují nešířit na webu nepravdivé informace, nevyužívat informace pro nezákonné účely a respektovat autorská práva provozovatele.

Ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje všech návštěvníků našeho webu masaze-praha-mstudio.cz v souladu s platnou legislativou. Osobní údaje shromažďujeme pouze se souhlasem uživatele a pro vyřízení poptávek nebo poskytnutí služeb. Každý uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu či výmaz. Provozovatel se zavazuje nepředávat osobní údaje třetím stranám bez souhlasu uživatele.

Ukončení poskytování služeb a změny podmínek

Provozovatel webu masaze-praha-mstudio.cz si vyhrazuje právo ukončit poskytování služeb uživateli, který poruší tyto podmínky užívání, a to bez předchozího upozornění. Také si provozovatel může kdykoli změnit podmínky užívání, o čemž bude informovat uživatele na webu. Uživatel má povinnost se s novými podmínkami seznámit a pokud s nimi nesouhlasí, je povinen přestat web používat.

Kontakt pro dotazy a další informace: [email protected]. Adresa provozovatele: Jakub Voříšek, Pátá 627/10, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, Česká republika.